Generaal André Cox heeft het groene licht gegeven om het Leger des Heils officieel te starten op het eiland Madagaskar. Dit brengt het aantal landen waar het Leger des Heils officieel werkzaam is op 128.

Deze beslissing werd genomen nadat men eerst grondig de haalbaarheid tot uitbreiding van he de werking van het Leger des Heils bestudeerd heeft en na de verschillende ontmoetingen van de Internationale Directieraad op het Internationale Hoofdkwartier in Londen. Er is een budget samengesteld voor de komende 3 jaar en er is personeel aangenomen om deze nieuwe missie te begeleiden. De Majoors Jean en Flore Kiala, officieren van de Democratische Republiek van Congo, zijn benoemd tot verantwoordelijken. Ze worden gesteund door de Heilssoldaten Andriamananony en Annick Rasahoby. Sinds enkele maanden was er al een zondagsdienst, de Vrouwenbond ontwikkelt zich met een grote impact op het leven van vrouwen in Madagaskar en er is ook personeel van het Leger des Heils aanwezig op een school.

Het werk zal verder begeleid worden door het Territorium van Zimbabwe waar tijdens een recent bezoek ter gelegenheid van 125-jarig bestaan, de komende opening namens de Generaal werd aangekondigd door de Commissioner Brian Peddle. De vlag van het Leger des Heils, die binnenkort op Madagaskar zal wapperen, werd tijdens het Congres trots gedragen door de Majoors Kiala tijdens het defilé in aanwezigheid van de Stafsecretaris. De Internationale Secretaris voor Afrika, de Commissioner Benjamin Mnyampi en de Secretaresse van Vrouwenbond – Zone Afrika, de Commissioner Grace Mnyampi, hebben op zondag 23 oktober 2016 de officiële opening verzorgd.